ஆனந்தராணி

Art & LiteratureBooksVideos

நூலறிமுகம்: நாடகர் பாலேந்திராவின் ‘அரங்க நினைவலைகள்’

கடந்த அரை நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக அரங்கமே தன் கலை வீடாகக்கொண்டு பல பிரமாண்டமான அரங்க நிகழ்வுகளைத் தயாரித்து, நடித்து கலைப்பணியாற்றிவரும் பாலேந்திரா, ஆனந்தராணி தம்பதியினரின் கலைப்பயணத்தின் தடயங்களைக்

Read More
Arts & EntertainmentTamil History

பாலேந்திரா ஆனந்தராணி தம்பதியின் கலைப்பயணம்

மாணிக்கவாசகர் வைத்தியலிங்கம் பாலேந்திரா பாலேந்திரா, யாழ்ப்பாணம் அரியாலையைப் பிறப்பிடமாக கொண்டவர். அங்கு வருடா வருடம் நிகழ்ந்து வரும் சுதேசிய விழா நாடகங்கள் இவரின் ஆரம்ப அனுபவங்கள் ஆக

Read More