ஆதி சிவன் கோவில்

Sri Lanka

“இது ஒரு பெளத்த நாடு என்பதை நீதிபதிக்கு ஞாபகப்படுத்த வேண்டும்”- சரத் வீரசேகரா

முல்லைத்தீவு, குருந்தூர்மலையில் இருந்த ஆதி சிவன் ஐயனார் கோவிலை இடித்துவிட்டு அவ்விடத்தில் புத்த விகாரை ஒன்றை நிர்மாணிக்கும் விவகாரத்தில் கொழும்பு மாவட்ட பா.உ. சரத் வீரசேகராவின் தலையீடு

Read More