ஆசிரிய வேலைநிறுத்தம்

NewsSri Lanka

இலங்கை | ஆசிரியர் வேலை நிறுத்தம் முடிவடைந்தது

வட-கிழக்கு மாகாணங்களில் அதிக மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் திரும்பினர் இலங்கையில் கடந்த மூன்று மாதங்களாக நடைபெற்றுவரும் ஆசிரிய வேலை நிறுத்தங்களினால் மூடப்பட்டிருந்த பாடசாலைகள் வியாழனன்று (21) திறக்கப்பட்டன. 5,059

Read More