ஆசிரியர்சங்க பணி மறுப்பு

News & AnalysisSri Lanka

ஆசிரியர் சங்கத்தின் பணி மறுப்பு தொடர்கிறது – கல்வியமைச்சு செயலாளரின் கட்டளை நிராகரிப்பு

பணி மறுப்பில் ஈடுபட்டுவரும் ஆசிரியர்களை வேலைக்குத் திரும்புமாறு கல்வியமைச்சின் செயலாளரால் விடுக்கப்பட்ட கட்டளையை ஆசிரியர்கள் சங்கங்கள் நிராகரித்துவிட்டுத் தொடர்ந்து பணிமறுப்பில் ஈடுபட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகச்

Read More