ஆசிரியர் சங்கத்தின் பணி மறுப்பு தொடர்கிறது – கல்வியமைச்சு செயலாளரின் கட்டளை நிராகரிப்பு

பணி மறுப்பில் ஈடுபட்டுவரும் ஆசிரியர்களை வேலைக்குத் திரும்புமாறு கல்வியமைச்சின் செயலாளரால் விடுக்கப்பட்ட கட்டளையை ஆசிரியர்கள் சங்கங்கள் நிராகரித்துவிட்டுத் தொடர்ந்து பணிமறுப்பில் ஈடுபட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகச் சட்டத்தை எதிர்த்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட தொழிற்சங்கத்

Read more