அவுஸ்திரேலிய ஆதிவாசிகள்

World

அவுஸ்திரேலியா: வெள்ளையரிடம் ஆதிவாசிகள் மீண்டும் தோல்வி

ஒரு வாரம் மெளன விரதம் 1901 இல் உருவாக்கப்பட்ட அரசியலமைப்பில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு பூர்வ குடி அவுஸ்திரேலியர்களை அங்கீகரிக்க வேண்டுமா? என நாடுதழுவிய ரீதியில் எடுக்கப்பட்ட கருத்துக்கணிப்பில்

Read More