அவசரகாலச் சட்டம்

Sri Lanka

இலங்கையில் அவசரகாலச் சட்டம் பிரகடனம் – வெள்ளி (06) நள்ளிரவு முதல்

நேற்று பாராளுமன்ற முன்றலில் இலங்கை பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டத்தில் பொலிசார் கண்ணீர்ப் புகை மற்றும் நீர்த்தாரைகளைப் பிரயோகித்தததைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட குழப்ப நிலையைத் தொடர்ந்து

Read More