முதுமை மறதியைத் (Dementia) தாமதிக்க வைக்கும் மருந்து கண்டுபிடிப்பு!

  • Post category:HEALTH

வயது முதிர்ந்தவர்களைத் தாக்கும் 'அல்சைமர்ஸ்' (Alzheimer's) என்ற நோயைத் தாமதப்படுத்தும் மருந்தொன்றை முதன் முதலாகத் தாம் கண்டுபிடித்துள்ளதாக…

Continue Reading முதுமை மறதியைத் (Dementia) தாமதிக்க வைக்கும் மருந்து கண்டுபிடிப்பு!