அம்மா உணவகம்

IndiaNews & Analysis

தமிழ்நாடு | ‘அம்மா’ உணவகம் ‘அண்ணா’ உணவகமாக மாறலாம்?

தமிழ்நாட்டில் மிகவும் பிரபலமான ‘அம்மா உணவகம்’ விரைவில் ‘அண்ணா உணவகம்’ எனப் பெயர் மாற்றப்படலாம் எனத் தெரிய வருகிறது. 2013 இல், ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருக்கும்போது ஏழை

Read More