அம்பை

Art & Literature

எழுத்தாளர் அம்பைக்கு டாட்டா இலக்கிய வாழ்நாள் சாதனை விருது

‘அம்பை’ என்ற புனை பெயரில் எழுதும் எழுத்தாளர் சீ.எஸ்.லக்ஷ்மி இற்கு 2023 ம் ஆண்டிற்கான டாட்டா இலக்கிய வாழ்நாள் சாதனை விருது வழங்கப்படுமென அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மும்பாயில் வாழும்

Read More