அம்பிட்டிய சுமணரத்தன தேரோ

News & AnalysisSri Lanka

கிறிஸ்தவ மதபிரசாரகரைத் சுமணரத்தன தேரோ!

மட்டக்களைப்பைச் சேர்ந்த பிரச்சினைக்குரிய புத்த் பிக்கு அம்பிட்டிய சுமணரத்தன தேரோ ஒரு கிறிஸ்தவ மதபிரசாரகரைப் பொது மக்களின் முன்னால் தாக்கியமை பற்றிய காணொளி உலகெங்கும் வேகமாகப் பரவி

Read More