அம்பாறை

NewsSri Lanka

அம்பாறையில் பிள்ளையார் சிலை உடைப்பு

அம்பாறை பிரதான வீதியில், கஞ்சிக்குடிச்சாறு சந்தியில் நிறுவப்பட்டிருந்த பிள்ளையார் சிலையொன்று இனம் தெரியாதவர்களால் சேதமாக்கப்பட்டுள்ளது. வடக்கு-கிழக்கில் இப்படியான பல சம்பவங்கள் இவ்வருடத்தில் நடைபெற்றுள்ளன. முல்லைத்தீவிலுள்ள மூங்கிலாறு என்னுமிடத்திலுள்ள

Read More