அம்பன்

India

வங்காளம், ஒடிசா | வாட்டி வதைக்கும் சூறாவளி அம்பன்

மேற்கு வங்காளம் ஒடிசா மாநிலங்களில் நேற்றுத் தரையிறங்கிய சூறாவளி அம்பன் பேரழிவுகளை அம்மாநிலங்களுக்குக் கொண்டு வந்திருக்கிறது. மேற்கு வங்காளத்தில் மட்டும் 12 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளாரகள். “ஏற்கெனவே கொரோனாவைரஸ்,

Read More