அமசோன் | காடழிப்போரால் கொல்லப்படும் ஆதிவாசிகள்

பிரேசிலின் அமசோன் மழைக்காடுகளைப் பாதுகாத்து வந்த சுதேசியும், சூழற் போராளியுமான போலொ போலினோ குவாஹாஹரா காடழிப்பாளர்களாற் கொல்லப்பட்டதாக…

Continue Reading அமசோன் | காடழிப்போரால் கொல்லப்படும் ஆதிவாசிகள்

ஸ்காபரோவில் 600 பேருக்கு முழுநேர வேலை வாய்ப்பு!

  • Post Category:CANADA / ECONOMY

உலகப் பெரும் இணைய அங்காடிகளில் ஒன்றான அமசோன் நிறுவனம் தனது வழங்கல் நிலையமொன்றைத் (fulfillment centre) தமிழர்கள்…

Continue Reading ஸ்காபரோவில் 600 பேருக்கு முழுநேர வேலை வாய்ப்பு!