அப்பிள் கணனி

Science & Technology

அப்பிள் iPhone, கணனி பாவனையாளர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

பழைய மாடல்கள் வைத்திருப்பவர்கள் புதிய மாடல்களை வாங்கும்படி அப்பிள் நிறுவனம் அழுத்தம்? பழைய ஐ.-ஃபோன்களை வைத்திருப்பவர்கள் அப்பிள் நிறுவனம் அவ்வப்போது விடுவிக்கும் software update களை உடனடியாக

Read More
Science & Technology

அப்பிள் சாதனங்களைப் பாவிப்போர் கவனத்திற்கு…

iPhone, iPad, iPod, MAC OS (Monterey) சாதனங்களுள் திருடர்கள் ‘நுழையலாம்’ ஐஃபோன், ஐபாட், ஐபொட் மற்றும் அப்பிள் கணனிகளின் பாதுகாப்பை முறியடித்துக்கொண்டு ‘திருடர்கள்’ உள் நுழைந்து

Read More
NewsTechnology & ScienceWorld

முதலாவது அப்பிள் கணனியின் விலை $400,000 – ஏலத்தில் விற்கப்பட்டது

தொழில்நுட்பம் அப்பிள் நிறுவனத்தின் ஆரம்ப நிறுவனர்களான ஸ்டீவ் ஜொப்ஸ் மற்றும் ஸ்டீவ் வொஸ்னியாக் ஆகியவர்களால் 1976 இல் உருவாக்கப்பட்ட முதலாவது அப்பிள் கணனி சமீபத்தில் அமெரிக்காவில், $400,000

Read More