அனைத்துலக கடவுச்சீட்டு

Sri Lanka

தமிழ்நாட்டில் வாழும் இலங்கைத் தமிழருக்கு ‘அனைத்துலக கடவுச்சீட்டு’ – இலங்கை அரசு வழங்கியது!

1983 இனக்கலவரங்களைத் தொடர்ந்து இலங்கையிலிருந்து வெளியேறித் தமிழ்நாட்டில் தஞ்சம் புகுந்த பலர் தகுந்த கடவுச்சீட்டுகள் இல்லாமையால் பலவித சிரமங்களுக்கும் உள்ளாகிவந்தனர். இதைத் தீர்க்க அவர்களுக்கு ‘அனைத்துலக கடவுச்சீட்டுகளை’

Read More