அதானி

சிவதாசன்

பி.பி.சி. சம்பவம்: மோடி அரசை வீழ்த்துவதற்கான மேற்கின் சதியின் ஆரம்பம்?

சிவதாசன் கடந்த மாதம் நடைபெற்ற அல்லது பிரபலப்படுத்தப்பட்ட இரண்டு சம்பவங்கள் உலகின் வல்லாதிக்க சக்தி ஒன்றினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட உலக உழுங்கு மாற்றத்தின் ஒரு அங்கமா என்ற சந்தேகம்

Read More
BusinessIndia

உலகின் இரண்டாவது அதிபணக்காரர் இந்தியாவின் கெளதம் அதானி

கெளதம் அதானியின் குடும்ப சொத்து $155.4 பில்லியன் டாலர்களை எட்டியதால் உலகின் இரண்டாவது அதி பணக்காரராக அதானி உயர்ந்திருக்கிறார். $155.2 பில்லியன் செல்வத்துடன் பேர்ணார்ட் ஆர்னோல்ட் குடும்பம்

Read More
Sri Lanka

இந்தியக் கடனுக்கு இலங்கை இனிமேல் துணை ஈடு (collateral) வழங்கவேண்டும்

சூடு பிடிக்கிறது அதானி விவகாரம் இந்தியா இலங்கைக்கு இதுவரை க்டனாக US$ 6 பில்லியன் வரை கொடுத்திருக்கிறது. இதில் சில பில்லியன்கள் ‘லைன் ஒஃப் கிறெடிட்’ என்ற

Read More