அணு உலை Archives -

ஒன்ராறியோ அணு உலை அபாய அறிவிப்பு தவறுதலாக அனுப்பப்பட்டது!

ஜனவரி 12, 2020 இன்று காலை 7:20 மணிக்கு, ஒன்ராறியோ வாசிகளின் கைத்தொலைபேசிகளுக்கு அவசர அறிவிப்பு (emergency alert) ஒன்று அனுப்பப்பட்டிருந்தது. அதில், பிக்கெறிங்கிலுள்ள அணு உலை

Read more