ஒன்ராறியோ அணு உலை அபாய அறிவிப்பு தவறுதலாக அனுப்பப்பட்டது!

  • Post category:CANADA

ஜனவரி 12, 2020 இன்று காலை 7:20 மணிக்கு, ஒன்ராறியோ வாசிகளின் கைத்தொலைபேசிகளுக்கு அவசர அறிவிப்பு (emergency…

Continue Reading ஒன்ராறியோ அணு உலை அபாய அறிவிப்பு தவறுதலாக அனுப்பப்பட்டது!