அங்கெலா மேர்கெல்

World

நிரூபிக்கப்பட்டுவிட்டது – பெண்களே சிறந்த தலைவர்கள்!

மாயமான் கோவிட் பட்டியில் நடைபெற்ற ‘கொறோணா வைரஸ் அடக்கும் போட்டியில்’ வென்றவர்கள் அனைவரும் பெண்கள்; நியூசீலந்து பிரதமர் ஜசிந்தா ஆர்டேர்ண் மற்றும் ஜெர்மனி அதிபர் அங்கெலா மேர்க்கெல்.

Read More