ஃபைசர்

HealthWorld

பிரித்தானியா | கோவிட் தடுப்பு மருந்து அடுத்த வாரம் முதல் பாவனைக்கு வருகிறது

ஃபைசர்/பயோன்ரெக் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பான கோவிட் தடுப்பு மருந்தைப் பொதுமக்கள் பாவனைக்காக அங்கீகரிக்கும் முதல் நாடாகப் பிரித்தானியா இருக்கப் போகிறது. இதற்கான அங்கீகாரத்தை பிரித்தானிய அரசு வழங்கியிருக்கிறது. ‘அவசர

Read More