ஃபிரான்சிஸ் ஹரிசன்

NewsWorld

இலங்கையை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நிறுத்த பிரித்தானிய தொழிற் கட்சி முயற்சி எடுக்கும் – ஸ்டீபன் கின்னொக்

“இலங்கையைச் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்குப் பரிந்துரைக்கும் விடயத்தில் பிரித்தானிய தொழிற்கட்சி காத்திரமான முயற்சிகளை முன்னெடுத்துவருகிறது என தொழிற்கட்சியின் வருடாந்த மாநாட்டின்போது பிரித்தானிய தொழிற்கட்சிக்கான தமிழர்கள் என்ற அமைப்பு

Read More