Obituary
துயர் பகிர்வு

மகா மனிதர் டாக்டர் நாகலிங்கம் எதிர்வீரசிங்கம் (1934-2024)

சிவதாசன் உலகப் பரப்பில் பொறிக்கப்பட்ட ஈழத்தமிழரின் அடையாளக்குறிகளில் ஒருவரும் ஒலிம்பிக் வீரரும் சிறந்த சமூக சேவையாளருமான டாக்டர் நாகலிங்கம் எதிர்வீரசிங்கம் அவர்களின் மறைவு குறித்த துயர் அனைத்து