சித்திரைப் புத்தாண்டு வாழ்த்து

கதிரவனே ஆதி பகவன், கதிரவனே காலத்தைத் தீர்மானிப்பவன், கதிரவனே எமது இருப்பையும், ஆயுளையும், இறப்பையும் தீர்மானிப்பவன். அவனே எங்கள் ஆதியும் அந்தமும் என்று கருதிய நமது முன்னோர், அவன் தானே தீர்மானித்த கிழக்குத் திசையின்

Read more

இன்று மாவீரர் நாள்

சக மனிதத்தைக் காப்பாற்றவெனத் தம்முயிரை அர்ப்பணித்த மானிடரை நினைவுகூர்வதும், போற்றி வணங்குவதும், கொண்டாடுவதும் உலக வழக்கம் மட்டுமல்லாது மனித குலத்தின் உயரிய பண்பாகவும் பார்க்கப்படுவது. ஈழத்தில் தமது மக்கள் தாம் பிறந்து வளர்ந்த பூமியிலேயே

Read more

வருக மனித இனம்!

வருக மனித இனம்! தலையங்கம் நம்பிக்கையே வாழ்க்கை என்பதை ஒரு உலக சுலோகமாக்கிப் பிரார்த்தனை செய்யும்படி பணித்திருக்கும் வைரஸ் அம்மாளின் தாளடி பணிந்து உங்களெல்லோருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்! தலைப்பு ஒரு விதமாக இருக்கிறது என

Read more

விடுதலை! விடுதலை! விடுதலை!

விடுதலை! விடுதலை! விடுதலை! மறுமொழி வாசகர்களுக்கு நத்தார் வாழ்த்துக்கள்! தலையங்கம் கிறிஸ்துநாதரின் பிறப்பைக் கொண்டாடும் அனைவருக்கும் எமது நெஞ்சம் கனிந்த வாழ்த்துக்கள். பல வீடுகளில் கோவிட் பெருந்தொற்று இவ் வருடத்திலும் இருளைக் கவியவிட்டுச் செல்கிறது.

Read more

நினைவு கூர்கிறோம்

எமது இனத்தின் விடுதலைக்காகப் போராடப் புறப்பட்டு இன்னுயிர்களை அர்ப்பணித்தவர்களை உலகம் முழுவதிலுமுள்ள தமிழர்கள் இன்று நினைவு கூர்கிறார்கள்.

Read more