ஃபெளசர் மஃரூப்

Columnsஃபெளசர் மஃரூப்

அமைச்சர்கள் பதவி பறிப்பு – பங்காளிகளின் திட்டமிட்ட கூட்டுச் செயற்பாடு

ஃபெளசர் மஃரூப் “ஆறு கடக்கும் வரைதான் அண்ணனும் தம்பியும் என்பார்கள்! “. இது மகிந்தவுக்கும் கோதாவுக்கும் பொருந்தும்! இப்போது நிகழ்ந்திருப்பது இரண்டாவது நிகழ்வு ! இது போல்

Read More