நறுக்கு செய்திகள்

நறுக்கு செய்திகள்

நறுக்கு செய்திகள்: மே 27, 2024

All we imagine as Light: கான் திரைப்படவிழாவில் ‘கிராண்ட் பிரி’ விருதுபெறும் இந்திய திரைப்படம் இந்தியா, பிரான்ஸ், லக்ஸம்பேர்க், நெதெர்லாந்து மற்றும் இத்தாலி ஆகிய நாடுகளைச்

Read More
நறுக்கு செய்திகள்

நறுக்கு செய்திகள்: மே 23, 2024

சரத் பொன்சேகா ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டி? சமாகி ஜன பலவேகய கட்சி உறுப்பினரும் பாராளுமன்ற உறுப்பிநருமாகிய சரத் பொன்சேகா கட்சியிலிருந்து விலகி ஜனாதிபதி தேர்தலில் குதிக்கவுள்ளதாக கொழும்பு

Read More
நறுக்கு செய்திகள்

நறுக்கு செய்திகள்: மே 13, 2024

கடந்த 5 வருடங்களில் இலங்கை முப்படைகளிலிருந்து, 25,000 படையினர் விலகியுள்ளனர் கடந்த 5 வருடங்களில் இலங்கையின் முப்படைகளிலிருந்தும் குறைந்தது 25,000 படையினர் விலகியுள்ளதாக இராணுவப் பேச்சாளர் மெஜர்

Read More
நறுக்கு செய்திகள்

நறுக்கு செய்திகள்: ஏப்ரல் 26, 2024

பா.உ. சம்பந்தனுக்கு 3 மாத பாராளுமன்ற விடுமுறை தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைவர் திரு இரா சம்பந்தனுக்கு பாராளுமன்ற அலுவல்களிலிருந்து 3 மாத கால விடுமுறையை வழங்க

Read More
நறுக்கு செய்திகள்

நறுக்கு செய்திகள் – ஏப்ரல் 13, 2024

யாழ். சிறைக்கைதிகளுக்கு தொழிற் பயிற்சி யாழ். சிறையில் கைதிகளாக இருப்பவர்கள் விடுதலையாகி சமூகத்துடன் இலகுவாக ஐக்கியப்படுவதற்கு ஏதுவாக அவர்களுக்கு புனர்வாழ்வு மரும் தொழிற் கல்வியை வழங்குவதற்கு உகந்த

Read More