அறிவித்தல்கள்


அறிவித்தல்கள்

அதிகாரப் பகிர்வுக்கான இயக்கத்தின் ஏற்பாட்டில் அனைத்துக்கட்சிகளும் கலந்துரையாடல்

அறிவித்தல் செல்வநாயகம் நினைவு அறக்கட்டளையின் உபசரணையில் யாழ். மத்தியகல்லூரிக்கு அருகிலுள்ள தந்தை செல்வா கலையரங்கத்தில் ஜூலை 15, 2023 சனிக்கிழமை பி.ப. 3:00 மணிக்கு யாழ். பல்கலைக்கழக

Read More
அறிவித்தல்கள்

காணவில்லை| திவாகர் பரம்சோதி – UPDATE

அறிவித்தல் UPDATE: திவாகர் பரம்சோதி வீடு திரும்பி நலத்தோடு இருப்பதாகத் தகவல் கிடைத்துள்ளது நண்பர்கள் மத்தியில் திவா என அழைக்கப்படும் திவாகர் பரம்சோதி கடந்த இரண்டு நாட்களாகத்

Read More