நூலறிமுகம்: நாடகர் பாலேந்திராவின் ‘அரங்க நினைவலைகள்’

கடந்த அரை நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக அரங்கமே தன் கலை வீடாகக்கொண்டு பல பிரமாண்டமான அரங்க நிகழ்வுகளைத் தயாரித்து, நடித்து கலைப்பணியாற்றிவரும் பாலேந்திரா, ஆனந்தராணி தம்பதியினரின் கலைப்பயணத்தின் தடயங்களைக் காவிவரும் நூலான அரங்க நினைவலைகள், மே

Read more

நூலறிமுகம்: பனி விழும் பனை வனம்

எழுத்தாளர் ‘காலம்’ செல்வத்தின் நான்காவது நூலான பனி விழும் பனை வனம் என்னும் தன் வரலாற்றுப் புனைவு நூல் எதிர்வரும் மே 14, 2023 அன்று ஸ்காபரோவில் மார்க்கம் / எக்லிங்டன் சந்திப்பிலுள்ள ஸ்காபரோ

Read more