சுவாமி ஞானப்பிரகாசர்

மாணிக்கவாசகர் வைத்தியலிங்கம் [இக் கட்டுரை ‘காலம்’ செல்வத்தின் முகநூல் பதிவிலிருந்து உருவுயெடுத்தது. மூலம் மாணிக்கவாசகர் வைத்தியலிங்கம் என்று கட்டுரையின் அடியில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. வரலாறு பதியப்படவேண்டுமென்ற நோக்கத்தில் இது இங்கும் பதிவாகிறது. எழுதியவர், பகிர்ந்தவர்கள் அனைவருக்கும்

Read more

“திருக்குறளை வேண்டுமென்றே சிதைத்தார் ஜி.யு.போப்” – ஆளுனர் ஆர்.என்.ரவி

விவாதங்களை எழுப்பும் விவாதம் திருக்குறளை முதன் முதலில் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் ஜி.யு.போப். திருக்குறளின் பெருமையை உலகெங்கும் பறைசாற்ற உதவியவர்களில் ஒருவர் என்ற வகையில் உலகத் தமிழ் மக்களிடம் அவர் மீது நீங்காத பற்று உண்டு.

Read more

தமிழ்நாட்டிலிருந்து திருடப்பட்ட 300 வருடப் பழமைவாய்ந்த முதல் தமிழ் விவிலிய நூல் லண்டனில் கண்டுபிடிப்பு!

1715 இல் பாத்தலோமியஸ் சீகன்ன்பால்க் எனும் பெயருடைய பாதிரியாரால் தரங்கம்பாடியில், தமிழில் முதலாவதாகப் பதிப்பிக்கப்பட்ட விவிலிய நூல், 2005 இல் தஞ்சாவூரிலுள்ள சரஸ்வதி மஹால் அருங்காட்சியகத்திலிருந்து காணாமல் போயிருந்தது. தமிழ்நாடு காவற்துறையின் முயற்சியால் இந்

Read more

தமிழ்நாட்டின் இரும்புக் காலம் 4,200 வருடம் தொன்மையுடையது – மயிலாடும்பாறை அகழ்வு

இந்தியாவில் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள அகழ்வு ஆய்வுகளில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலுள்ள மயிலாடும்பாறை என்னுமிடத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பொருட்களே மிகவும் தொன்மை வாய்ந்தமையாகக் கருதப்படுகின்றன. கார்பன் கணிப்பு விதிகளின்படி இவை கி.மு. 2172 ஆம் ஆண்டிற்குரியவை எனக் கண்டுபிடிக்கப்படிருக்கிறது.

Read more