2023 சர்வதேச புக்கர் பரிசு நீள்-பட்டியலில் இடம்பெறுகிறது பெருமாள் முருகனின் ‘Pyre’

2013 இல் தமிழில் பூக்குழி என்ற பெயரில் பெருமாள் முருகனால் எழுதப்பட்டு காலச்சுவடு பதிப்பகத்தினால் வெளியிடப்பட்ட நாவலின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பான Pyre என்னும் நாவல் 2023 ம் ஆண்டுக்கான சர்வதேச புக்கர் பரிசுக்காகத் தெரிவாகிய

Read more

நூல் அறிமுகம்: தமிழர் மருத்துவம் – ஒரு வரலாற்றுப் பார்வை

அகத்தியன் நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு நல்லதொரு ஆய்வு நூலொன்றை வாசிக்க நேர்ந்தது. முனைவர் பால சிவகடாட்சத்தினால் எழுதப்பட்ட தமிழர் மருத்துவம் – ஒரு வரலாற்றுப் பார்வை என்ற இந்த நூல் தொன்று தொட்டுத் தமிழர்

Read more

சிவசேகரம் கவிதைகள்- 1970-2020

எம். ஏ. நுஃமான் முழுத் தொகுப்புக்கான முன்னுரை பேராசிரியர் சி. சிவசேகரம் இலங்கைப் பேராதனைப் பல்கலைக்கழக பொறியியல் பீடத்திலும் லண்டன் இம்பீரியல் கல்லூரியிலும் இயந்திரப் பொறியியல் துறையில் நீண்டகாலம் பணியாற்றி ஓய்வுபெற்றவர். அவருடைய புலமைத்

Read more

‘ஹேலீஸ்’ வால்வெள்ளியின் வரவைத் துல்லியமாகக் கணித்த யாழ்/காரைநகரைச் சேர்ந்த வானியல் மேதை அலன் ஏப்ரஹாம்

பெருமைக்குரிய தமிழர்கள் மாயமான் தூமகேது எனத் தமிழிலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்படும் வால் வெள்ளி அல்லது வால் நட்சத்திரங்களில் மிகவும் பிரபலமானது ‘ஹேலீஸ்’ வால்வெள்ளி (Halley’s Comet). 75 வருடங்களுக்கு ஒரு தடவை உலகத்துக்குக் காட்சி தரும்

Read more

‘உள்ளம்’ – காலாண்டிதழ் பற்றி….

நூல் வருகை மாயமான் ‘உள்ளம்’ என்றொரு கலை, இலக்கிய, சமூகக் காலாண்டிதழ் ஒன்று யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளிவருகிறது. முன்னர் அச்சில் வந்து நின்றுபோய்ப் பின்னர் இப்போது மீண்டும் மிடுக்கோடு வருகிறது. கள்ளைத் தவறணையில் வாங்கிக் குடிப்பதைவிட

Read more