சிறுகதை

Short Storiesசிறுகதை

பாஸ்கரன் கனவு

சிறுகதை Disclaimers: அசை சிவதாசன் ஒருநாள் சாவகாசமாக நடந்த வார இறுதிச் சந்திப்பின்போது இலக்கிய நண்பர் பத்தர் அவனது மண்டையைக் கழுவிவிட்டார். “தோழர்  பாஸ்கரன்!  உங்களைப் பற்றி நான்

Read More
Short Storiesசிறுகதை

கோப்பை

சிறப்புச் சிறுகதை குமார் மூர்த்தி மறைந்த எழுத்தாளர், சமூக செயற்பாட்டாளர் குமார் மூர்த்தி அவர்களது இச் சிறுகதை 25 வருடங்களுக்கு முன்னர் ரொறோண்டோவில் இருந்து வெளிவரும் ‘காலம்’

Read More
Short Storiesசிறுகதைசிவதாசன்

திருமனம்

அசை சிவதாசன் எனது பதினைந்து வருடத் திருமணம் இன்று முடிவுக்கு வருகிறது. கவலை தான். என் நண்பர்களுக்கு அளப்பரிய அதிர்ச்சி. என் நண்பர்களின் மனைவிமார்கள் பலரும் என்

Read More