கேள்வி-பதில்

Healthகேள்வி-பதில்

இரத்த அழுத்த அளவீடு | இரண்டு இலக்கங்களும் எதை வெளிப்படுத்துகின்றன?

கேள்வி பதில் மருத்துவரிடம் போகும்போது அவர் எமது கைகளில் அமுக்கமானியை (இரத்த அழுத்தக் கருவியைச்) சுற்றி இரத்த அழுத்தத்தைப் பரிசோதிக்கிறார். உங்கள் மருத்துவர் வாயைத் திறப்பவராக இருந்தால்

Read More
Healthகேள்வி-பதில்

வைரஸ்-பக்டீரியா-ஃபங்கஸ்: என்ன வித்தியாசம்?

கேள்வி பதில் பொதுவாக எமது உடலில் தொற்றுநோய்களை உருவாக்கும் நுண்ணுயிரிகள் மூன்று வகைப்படும். வைரஸ் (virus), பக்டீரியா (bacteria), ஃபங்கஸ் அல்லது பூஞ்சணம் (fungus) ஆகியனவே அவை.

Read More
LIFEகேள்வி-பதில்

கேள்வி: ‘இண்டக்‌ஷன் ஸ்டோவ்’ (Induction Stove) எப்படி இயங்குகிறது?

அபிவிருத்தியடைந்த நாடுகளில் பல மில்லியன் மக்கள் தமது சமையல் தேவைகளுக்கு மின் அடுப்புக்களையும், எரிவாயு அடுப்புக்களையும் பாவிக்கிறார்கள். இவ்வடுப்புகளில் ஏறத்தாழ மூன்றில் இரண்டு பங்கு வெப்ப உருவாக்கத்துக்கு

Read More
Science & Technologyகேள்வி-பதில்

கேள்வி: வாகனத்தின் பின்னாலுள்ள Spoiler இன் பயன் என்ன?

பதில்: பல வாகனங்களில் ட்றங்கிற்க்கு மேல் ஒரு விசித்திரமான அம்சம் பொருத்தப்பட்டிருப்பதைப் பார்த்திருப்பீர்கள். பெரும்பாலும் இளைஞர்கள் தமது வாகனங்களை அழகுபடுத்துவதற்காக இதைப் பொருத்துவதாக நினைக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த

Read More