வைரஸ்-பக்டீரியா-ஃபங்கஸ்: என்ன வித்தியாசம்?

கேள்வி பதில் பொதுவாக எமது உடலில் தொற்றுநோய்களை உருவாக்கும் நுண்ணுயிரிகள் மூன்று வகைப்படும். வைரஸ் (virus), பக்டீரியா (bacteria), ஃபங்கஸ் அல்லது பூஞ்சணம் (fungus) ஆகியனவே அவை. இவை மூன்றும் வெவ்வேறுவகையான சளிசுரங்களைத் (நிமோனியா)

Read more

கேள்வி: ‘இண்டக்‌ஷன் ஸ்டோவ்’ (Induction Stove) எப்படி இயங்குகிறது?

அபிவிருத்தியடைந்த நாடுகளில் பல மில்லியன் மக்கள் தமது சமையல் தேவைகளுக்கு மின் அடுப்புக்களையும், எரிவாயு அடுப்புக்களையும் பாவிக்கிறார்கள். இவ்வடுப்புகளில் ஏறத்தாழ மூன்றில் இரண்டு பங்கு வெப்ப உருவாக்கத்துக்கு மின் சுருளையும் (electric coils), மூன்றிலொரு

Read more

கேள்வி: வாகனத்தின் பின்னாலுள்ள Spoiler இன் பயன் என்ன?

பதில்: பல வாகனங்களில் ட்றங்கிற்க்கு மேல் ஒரு விசித்திரமான அம்சம் பொருத்தப்பட்டிருப்பதைப் பார்த்திருப்பீர்கள். பெரும்பாலும் இளைஞர்கள் தமது வாகனங்களை அழகுபடுத்துவதற்காக இதைப் பொருத்துவதாக நினைக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த spoiler இன் பின்னால் ஒரு முக்கிய

Read more