அகத்தியன்

Columns

அஸ்ட்றாசெனிக்கா கோவிட் தடுப்பு மருந்தை எடுக்கலாமா? – என்ன பிரச்சினை?

வைத்தியன் இன்று வாசகர் / நண்பர் ஒருவர் தொலைபேசி எடுத்து “என்ன உலகம் குழம்பிப் போய் இருக்குது இந்த அஸ்ட்றாசெனிக்காவினால. ‘மறுமொழி’ இதைபற்றி ஒண்டும் எழுதேல்ல”. “உலக

Read More
வைட்ட்மைன் டி

கோவிட்-19 நோய்க்கும் வைட்டமின் டி போதாமைக்கும் தொடர்பிருக்கிறதா?

கோவிட்-19 நோய்க்கும் வைட்டமின் டி போதாமைக்கும் தொடர்பிருக்கிறதா? வைத்தியன் கொரோனாவைரஸ் பரவலைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் வீடுகளினுள் இருக்கும்படி அரசாங்கம் பொதுமக்களைக் கேட்டுள்ளது. ஆனால் இது இன்னுமொரு வகையில்

Read More
உயிர்வாயு, காபனீரொக்சைட் ஆகியவற்றைக் காவிச் செல்லும் செங்கலங்கள்

இரத்த மாற்று மூலம் கோவிட்-19 நோய்க்குச் சிகிச்சை?

நமது உடல் – அத்தியாயம் 2 பாகம் 2 (தொடர்ச்சி) இரத்த குரூப்புகளில் நான் கு வகைகள் உள்ளன. A,B,AB,O ஆகியனவே அவை. செங்குருதிக் கலங்களின் வெளிச்

Read More
வெண் கலம்

இரத்த மாற்று மூலம் கோவிட்-19 நோய்க்குச் சிகிச்சை?

நமது உடல் – அத்தியாயம் 2 பாகம் 1 ‘இரத்த மாற்று’ என்பது பல்லாண்டுகளாக மருத்துவமனைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் ஒரு நடைமுறை. இதை நோய் தீர்க்கும் ஒரு சிகிச்சை

Read More