அரசாங்கத்தில் அதிகாரம் மிகவும் மையப்படுத்தப்பட்டுள்ளது – எச்சரிக்கிறார் கலாநிதி ஜயதிலக

இலங்கையில் ஆட்சியதிகாரம் தற்போது மிகவும் மையப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், நிர்வாகம் ஏகபோகமாக ஒரு சிலரால் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என ரஷ்யாவுக்கான…

Continue Reading அரசாங்கத்தில் அதிகாரம் மிகவும் மையப்படுத்தப்பட்டுள்ளது – எச்சரிக்கிறார் கலாநிதி ஜயதிலக

சாந்தாங்குளம் கொலைகள் | கொலைக்குற்றத்துக்கான ஆதாரங்கள் உள்ளன – சென்னை உயர்நீதி மன்றம்

சீ.பி.ஐ. விசாரணைகளைப் பாரமெடுக்கிறது சாந்தாங்குளம் கொலைகள் தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தலையிட்டதன் காரணமாக விசாரணைகள் துரித கதியில்…

Continue Reading சாந்தாங்குளம் கொலைகள் | கொலைக்குற்றத்துக்கான ஆதாரங்கள் உள்ளன – சென்னை உயர்நீதி மன்றம்
ஈழவிடுதலைப் போராட்டம் | உபகதைகள்
ஈழப்போராட்டம் - உபகதைகள் | ரெலோ தாஸ்-பொபி

ஈழவிடுதலைப் போராட்டம் | உபகதைகள்

பிறர் கதைகளின் தொகுப்பு ஈழவிடுதலைப் போராட்டம் தொடர்பான விடயங்கள், நூல்கள், சமூகவலைத்தளப் பதிவுகள், கட்டுரைகள், கதைவழிக் கசிவுகள்,…

Continue Reading ஈழவிடுதலைப் போராட்டம் | உபகதைகள்