பாம்புகளின் ‘காதலர் தினம்’

வசந்தமென்றால் மன்மதனுக்குத் திருவிழா தான். பெப்ரவரி 14 அன்று உலக வலம் வந்து களைத்துப்போன மன்மதன் தன்…

Continue Reading பாம்புகளின் ‘காதலர் தினம்’

அய்யோ! சிறீசேன மஹாத்தயா!

பெப்ரவரி 6, 2020 வரப்போகும் பாராளுமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, பசில் ராஜபக்ச தன் விடுமுறை வீட்டிலிருந்து சில…

Continue Reading அய்யோ! சிறீசேன மஹாத்தயா!

Ranjan Leaks | அதிரப் போகும் தென்னிலங்கை?

ஜனவரி 21, 2020 பா.உ. ரஞ்சன் ராமநாயக்கா அடுத்த சில நாட்கள், வாரங்கள், மாதங்களுக்குத் தென்னிலங்கையில் துணி…

Continue Reading Ranjan Leaks | அதிரப் போகும் தென்னிலங்கை?