ஜேபி ஆன கதை… பிரியதர்சன் பக்கங்கள்-13

இலங்கையில் ஜேபி (Justice of Peace) என்று பதவி ஒன்று இருக்கிறது.  சுத்த  தமிழில் சமாதான நீதிவான் என்று  சொல்வார்கள்.…

Continue Reading ஜேபி ஆன கதை… பிரியதர்சன் பக்கங்கள்-13
ஞாபகங்கள் | ஒட்டிக்கொண்டவையும் வெட்டிக்கொண்டவையும் – பிரியதர்சன் பக்கங்கள் 12
பிரியதர்சன் பக்கங்கள் 12

ஞாபகங்கள் | ஒட்டிக்கொண்டவையும் வெட்டிக்கொண்டவையும் – பிரியதர்சன் பக்கங்கள் 12

ஞாபகங்கள் ஒரு வகையில்  விசித்திரமானவை. அண்மையில் நடந்த சம்பவமொன்று மறந்து போகிறது. கடைத்தெருவில் சந்திக்கிற மனிதர் ஒருவர் என்னை ஞாபகமிருக்கிறதா…

Continue Reading ஞாபகங்கள் | ஒட்டிக்கொண்டவையும் வெட்டிக்கொண்டவையும் – பிரியதர்சன் பக்கங்கள் 12
நகர மறுக்கும் சமூகம் | பிரியதர்சன் பக்கங்கள்
நகர மறுக்கும் சமூகம்

நகர மறுக்கும் சமூகம் | பிரியதர்சன் பக்கங்கள்

பிரியதர்சன் பக்கங்கள் -11 இலங்கையில்  தேர்தல் திருவிழா  முடிந்து போனது . இனியாவது  அரசியல்  பற்றி ஏதாவது  எழுதலாமே என்று…

Continue Reading நகர மறுக்கும் சமூகம் | பிரியதர்சன் பக்கங்கள்