இரவுகள் ஒரே மாதிரி அமைவதில்லை | பிரியதர்சன் பக்கங்கள்
இரவுகள் எப்போதும் ஒரே மாதியானவையல்ல

இரவுகள் ஒரே மாதிரி அமைவதில்லை | பிரியதர்சன் பக்கங்கள்

பிரியதர்சன் பக்கங்கள் -10 அப்பா வீட்டில்  சட்ட திட்டம் போடுவது  குறைவு. அதை செய் இதை செய்யாதே…

Continue Reading இரவுகள் ஒரே மாதிரி அமைவதில்லை | பிரியதர்சன் பக்கங்கள்

தோல்வியில் முடிந்த யுகம் | பிரியதர்சன் பக்கங்கள்

பிரியதர்சன் பக்கங்கள் - 9 சின்னவளுக்கும் பெரியவளுக்கும் பள்ளிக்கூடம் கிடையாது. எனக்கும் வேலை ஏதும் இல்லை. நீச்சலுக்கும்…

Continue Reading தோல்வியில் முடிந்த யுகம் | பிரியதர்சன் பக்கங்கள்

அடையாளம் | பிரியதர்சன் பக்கங்கள்

பிரியதர்சன் பக்கங்கள் 8 நவரத்தினத்துக்கு எத்தனை வயதென்று யாருக்கும் தெரியாது. குத்துமதிப்பாக நாற்பதுக்கு  பிறகு வருகிற ஏதாவது…

Continue Reading அடையாளம் | பிரியதர்சன் பக்கங்கள்