கொறோனாவைரஸ் தொற்று ஒரு ‘அரசியல் சூழ்ச்சி’ என்றவர் அந்நோயினால் மரணம்

  • Post Category:US & Canada

'கொறோனாவைரஸ் தொற்று ஒரு அரசியல் சூழ்ச்சி" என எள்ளி நகையாடிய, ஒஹாயோ மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் அந்நோயினாலே…

Continue Reading கொறோனாவைரஸ் தொற்று ஒரு ‘அரசியல் சூழ்ச்சி’ என்றவர் அந்நோயினால் மரணம்

வைரஸ் சீனாவின் ஆய்வுகூடத்திலிருந்து தப்பியதா? – மீண்டும் முளைவிடும் சந்தேகங்கள்

கொறோனாவைரஸ் சீன ஆய்வுகூடத்திலிருந்து மனிதர்மேல் தாவியது என்னும் விவகாரம் சர்வதேச ரீதியில் மீண்டும் பிரச்சினையைக் கிளப்பி வருகிறது.…

Continue Reading வைரஸ் சீனாவின் ஆய்வுகூடத்திலிருந்து தப்பியதா? – மீண்டும் முளைவிடும் சந்தேகங்கள்

கனடா | சுருண்டு படுக்கும் கஞ்சா வியாபாரிகள்

ஜனவரி 2, 2020 கனடாவில் கஞ்சாவை லிபரல் அரசாங்கம் சட்ட ரீதியாக்கி ஏறத்தாழ ஒரு வருடம் நிறைவு…

Continue Reading கனடா | சுருண்டு படுக்கும் கஞ்சா வியாபாரிகள்