குவைத் | 8 இலட்சம் இந்தியர்கள் திருப்பி அனுப்பப்படலாம்

  • Post Category:WORLD / INDIA

வெளிநாட்டுப் பணியாளர்களை, 70 இலிருந்து 30% மாகக் குறைக்க அரசு தீர்மானம் குவைத் ஜூலை 06, 2020:…

Continue Reading குவைத் | 8 இலட்சம் இந்தியர்கள் திருப்பி அனுப்பப்படலாம்

இந்திய வம்சாவளியினரே அமெரிக்காவின் சராசரி பணக்காரர்கள்

  • Post Category:INDIA

ஆபிரிக்க அமெரிக்கர்கள் கடைசி இடத்தில் சராசரி குடும்ப வருமானத்தை அடிப்படையாகக்கொண்டு தரம் பிரித்துப் பார்த்தபோது இந்திய வம்சாவளியினரே…

Continue Reading இந்திய வம்சாவளியினரே அமெரிக்காவின் சராசரி பணக்காரர்கள்

நாயிறைச்சியைத் தடை செய்தது நாகலாந்து அரசு!

  • Post Category:INDIA

விலங்குரிமைச் செயற்பாட்டாளார் பெருமிதம் இந்திய மாநிலங்களில் ஒன்றான நாகலாந்து, நாய் இறைச்சி இறக்குமதி, விற்பனை ஆகியவற்றைத் தடைசெய்துள்ளது.…

Continue Reading நாயிறைச்சியைத் தடை செய்தது நாகலாந்து அரசு!