துரும்பரின் அவமானம்

சிவதாசன் துரும்பர் தோற்றுப் போனார். அவரை வெல்ல வைத்ததும், தோற்கச் செய்ததும் வெறும் வாக்குகள் அல்ல, அது தேவை கருதிய உலக நியதி. நான்கு…

0 Comments
பிள்ளையா(ன்)ர் பிடிக்கப் போன கதை
பிள்ளையார் பிடித்த கதை

பிள்ளையா(ன்)ர் பிடிக்கப் போன கதை

மாயமான் ராஜபக்ச ராச்சியத்தில் நீதி கேட்டு ஒரு போதும் மணிகள் அடிக்கப்படுவதில்லை. காரணம் அமணிகளில் அடிக்கும் 'அவை' கழற்றப்பட்டு விட்டன. மணியோசை கேட்காமையால் மன்னன்…

0 Comments
கோவிட் தொற்று விசாரணைகளை மேற்கொள்ள உலக சுகாதார நிறுவன நிபுணர்கள் சீனா சென்றடைந்தனர்
This aerial view shows the P4 laboratory (C) on the campus of the Wuhan Institute of Virology in Wuhan in China's central Hubei province on May 13, 2020. - Opened in 2018, the P4 lab, which is part of the greater Wuhan Institute of Virology and conducts research on the world's most dangerous diseases, has been accused by top US officials of being the source of the COVID-19 coronavirus pandemic. (Photo by Hector RETAMAL / AFP)

கோவிட் தொற்று விசாரணைகளை மேற்கொள்ள உலக சுகாதார நிறுவன நிபுணர்கள் சீனா சென்றடைந்தனர்

கொறோணாவைரஸ் மூலத்தை அறிவதற்காக, உலக சுகாதார அமைப்பின் நிபுணர் குழுவிலுள்ள 13 பேர் வூஹான் சென்றடைந்தனர். 15 பேர் கொண்ட் இக் குழுவிலி இருவருக்கு…

0 Comments