கோவிட்-19 | அனைத்துலக மருத்துவ அமைப்பின் (IMHO) நிவாரணப் பணிகள்

Update S. Krishnakumar, Country Director, IMHO Lanka theIMHO.org அனைத்துலக மருத்துவநல அமைப்பு இலங்கையின் வட,…

Continue Reading கோவிட்-19 | அனைத்துலக மருத்துவ அமைப்பின் (IMHO) நிவாரணப் பணிகள்

முள்ளிவாய்க்கால் நினைவுகூரல் அறிவித்தல்கள்

கனடியத் தமிழர் தேசிய அவையின் அறிவித்தல் Press release from North Carolians for Peace கனடிய…

Continue Reading முள்ளிவாய்க்கால் நினைவுகூரல் அறிவித்தல்கள்