அலம்பலும் புலம்பலும் | இலங்கை பாராளுமன்றத் தேர்தல்

மாயமான் சக்கிடுத்தாருக்கு இருப்புக் கொள்ளவில்லை. எல்லோரும் ஏறிய கழுதையை விட்டுவிட்டு புதிய கழுதையொன்றை வாங்கிக் கொண்டார். மாற்றங்கள் வேண்டும் என்பது அவரது கொள்கை. ஆனால்…

Continue Reading அலம்பலும் புலம்பலும் | இலங்கை பாராளுமன்றத் தேர்தல்

பாம்புகளின் ‘காதலர் தினம்’

வசந்தமென்றால் மன்மதனுக்குத் திருவிழா தான். பெப்ரவரி 14 அன்று உலக வலம் வந்து களைத்துப்போன மன்மதன் தன் காதலம்புகளை இந்த வாரம் புளோறிடா ஏரிகளின்…

Continue Reading பாம்புகளின் ‘காதலர் தினம்’

அய்யோ! சிறீசேன மஹாத்தயா!

பெப்ரவரி 6, 2020 வரப்போகும் பாராளுமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, பசில் ராஜபக்ச தன் விடுமுறை வீட்டிலிருந்து சில நாட்களின்முன் திரும்பி வந்திருந்தார். அவரது கோடரியும்…

Continue Reading அய்யோ! சிறீசேன மஹாத்தயா!