இலங்கையில் பாராளுமன்றத்துக்கு முன்னால் கழுதைகள் போராட்டம்!

சமால் ராஜபக்ச, சரத் பொன்சேகா மீது நடவடிக்கை எடுக்குபடி சபாநாயகரிடம் கோரிக்கை அலம்பலும் புலம்பலும் | மாயமான் இன்று இலங்கையில்…

Continue Reading இலங்கையில் பாராளுமன்றத்துக்கு முன்னால் கழுதைகள் போராட்டம்!

‘திருமதி உலகம்’ | கொழும்பில் அரங்கேறிய திருமதிகளின் குடுமிச் சண்டை

இலங்கைக்குப் போதாத காலம். ஜெனிவாத் திருவிழாவில் திருவாளர்கள் மூக்குடைபட்டு இன்னும் பிளாஸ்டர்களை அகற்றவில்லை அதற்குள் 'அதெப்படி நீங்க மட்டும்? எங்களால்…

Continue Reading ‘திருமதி உலகம்’ | கொழும்பில் அரங்கேறிய திருமதிகளின் குடுமிச் சண்டை
இலங்கையில் அதிகாரப் பகிர்வு உறுதி!
புஷ்பா ராஜபக்ச (நடு), ஷிராந்தி ராஜபக்செ (வலது) படம்: ஷிராந்தி ராஜபக்செ முகநூல்

இலங்கையில் அதிகாரப் பகிர்வு உறுதி!

அலம்பலும் புலம்பலும் | மாயமான் ராஜபக்ச ராஜ்யத்தில் பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் இடம் போதாது என்ற குறை இனித் தீரப் போகிறது.…

Continue Reading இலங்கையில் அதிகாரப் பகிர்வு உறுதி!