கடிகாரப் பெருமக்களுக்கோர் நற்செய்தி….

  • Post Category:Humour / LIFE

நீங்கள் மது அருந்துபவரா? இச் செய்தி உங்களுக்கு மட்டும்தான். 'ஒரு கோப்பையிலே என் குடியிருப்பு' அப்படியெல்லாம் இனிப்…

Continue Reading கடிகாரப் பெருமக்களுக்கோர் நற்செய்தி….

சாரத்துக்கும் சனப்பெருக்கத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்?

செப்டம்பர் 13, 2019 இது 'திருவிளையாடல்' தருமியின் தருணமல்ல. நிர்வாணமான பிரெஞ்சுத் தபால்காரரின் விதைகளில் வெப்பமானிகளைக் (thermometers)…

Continue Reading சாரத்துக்கும் சனப்பெருக்கத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்?