பயணப் பொதியின் எடையைக் குறைக்கப் புதிய யுக்தி!

  • Post published:October 19, 2019
  • Post category:Asia / Humour

"அட இப்படியேன் நான் யோசிக்கவில்லை" என உங்களில் பலர் சொடுக்கிக் கொள்ளலாம். சரி, இந்தப் பெண் ரூம் போடாமலேயே யோசித்திருக்கிறாளே! ஜெல் றொட்றீகேஸ் ஒரு…

Continue Reading பயணப் பொதியின் எடையைக் குறைக்கப் புதிய யுக்தி!

கடிகாரப் பெருமக்களுக்கோர் நற்செய்தி….

  • Post published:October 9, 2019
  • Post category:Humour / LIFE

நீங்கள் மது அருந்துபவரா? இச் செய்தி உங்களுக்கு மட்டும்தான். 'ஒரு கோப்பையிலே என் குடியிருப்பு' அப்படியெல்லாம் இனிப் பாட முடியாது. LCBO, தவறணை, டாஸ்மார்க்…

Continue Reading கடிகாரப் பெருமக்களுக்கோர் நற்செய்தி….

சாரத்துக்கும் சனப்பெருக்கத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்?

செப்டம்பர் 13, 2019 இது 'திருவிளையாடல்' தருமியின் தருணமல்ல. நிர்வாணமான பிரெஞ்சுத் தபால்காரரின் விதைகளில் வெப்பமானிகளைக் (thermometers) கட்டி ஆராய்ச்சி செய்து நோபல் பரிசு…

Continue Reading சாரத்துக்கும் சனப்பெருக்கத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்?