அலம்பலும் புலம்பலும் | இலங்கை பாராளுமன்றத் தேர்தல்

மாயமான் சக்கிடுத்தாருக்கு இருப்புக் கொள்ளவில்லை. எல்லோரும் ஏறிய கழுதையை விட்டுவிட்டு புதிய கழுதையொன்றை வாங்கிக் கொண்டார். மாற்றங்கள் வேண்டும் என்பது அவரது கொள்கை. ஆனால்…

Continue Reading அலம்பலும் புலம்பலும் | இலங்கை பாராளுமன்றத் தேர்தல்

வரிக் கழுதை | விலங்கு ராச்சியத்தின் புது வரவு!

  • Post published:April 12, 2020
  • Post category:Humour / WORLD

கொறோனாவைரஸ் அமளி துமளியில் அகப்படாது கழுதை தனது லீலா விநோதங்களை நிகழ்த்திக் கொண்டிருக்கிறது. குதிரையோடு அதன் சமாச்சாரம் வெளிவந்தபோது இயற்கை அதைப் பெருந்தன்மையோடு ஏற்றுக்கொண்டு,…

Continue Reading வரிக் கழுதை | விலங்கு ராச்சியத்தின் புது வரவு!

இந்தியப் பசுவின் பாலில் தங்கம் – பா.ஜ.க. தலைவர் டிலிப் கோஷ்

  • Post published:November 5, 2019
  • Post category:Humour / INDIA

இந்தியப் பசுவின் பாலில் தங்கம் இருப்பதாகக் கூறும் மேற்கு வங்க பா.ஜ.க. தலைவர்

Continue Reading இந்தியப் பசுவின் பாலில் தங்கம் – பா.ஜ.க. தலைவர் டிலிப் கோஷ்