இந்த வருடம் ஒன்ராறியோ வாசிகளுக்குக் ‘கோடைக் கானல்’- உழவர் பஞ்சாங்கம் தரும் கோடை பலன்

மாயமான் ஒன்ராறியோ வாசிகளே, இந்த வருடம் உங்களுக்கு நீண்ட, இடிமுழக்கங்களுடன் கூடிய, புழுக்கம் நிறைந்த, வேர்த்தோடும், மழை வரும் ஆனால்…

Continue Reading இந்த வருடம் ஒன்ராறியோ வாசிகளுக்குக் ‘கோடைக் கானல்’- உழவர் பஞ்சாங்கம் தரும் கோடை பலன்
அவிழ்ந்தது முடிச்சு – ஆண்கள் ஏன் ஃபைசர் தடுப்பூசிக்காக முண்டியடிக்கிறார்கள்?
ஃபைசர் தடுப்பு மருந்து அடுத்த வாரம் பிரித்தானியாவில் பாவனைக்கு வருகிறது

அவிழ்ந்தது முடிச்சு – ஆண்கள் ஏன் ஃபைசர் தடுப்பூசிக்காக முண்டியடிக்கிறார்கள்?

ஆண்களுக்கு மட்டும், பெண்களும் வாசிக்கலாம் (சில பக்க விளைவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு) மாயமான் எச்சரிக்கை! -இது வட்சப்பில் வந்தது. கொஞ்சம்…

Continue Reading அவிழ்ந்தது முடிச்சு – ஆண்கள் ஏன் ஃபைசர் தடுப்பூசிக்காக முண்டியடிக்கிறார்கள்?

நகருலா | ஹா…ஹா.. இலவச நடைபாதை, திங்கள் – ஞாயிறு வரை!

ரொறோண்டோவின் வீதிக் கலம்பகம் மாயமான் உலகிலேயே உன்னதமான கலைஞர்களும் சிந்தனாவாதிகளும் ரொறோண்டோவில்தான் வாழ்கிறார்கள் போல. அல்லது ரொறோண்டோ தெருக்கள் சாதாரண…

Continue Reading நகருலா | ஹா…ஹா.. இலவச நடைபாதை, திங்கள் – ஞாயிறு வரை!