புராதன ஆபிரிக்க மரபணு மீது முழுமையான ஆய்வு

ஜனவரி 23, 2020 கமரூனிலுள்ள ஷும் லாக்கா வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எலும்புக்கூடுகள் பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்கள் பழைமையானவை தற்போதய கமரூன் நாட்டின் மேற்குப்பகுதியில் கற்குகையொன்றில் பல்லாயிரம்…

Continue Reading புராதன ஆபிரிக்க மரபணு மீது முழுமையான ஆய்வு

புதுச்சேரி | 350 வருடங்களுக்குப் பிறகு புத்துயிர் பெறும் அலம்பறைக் கோட்டை

ஜனவரி 14, 2020 புத்துயிர் பெறும் அலம்பறைக் கோட்டை 350 வருடங்களுக்கு முன்னர் தமிழ்நாட்டில் முஸ்லிம்களினதும், பிரஞ்சுக்காரரிரனதும் சின்னமாக விளங்கிய அலம்பறைக் கோட்டை மீண்டும்…

Continue Reading புதுச்சேரி | 350 வருடங்களுக்குப் பிறகு புத்துயிர் பெறும் அலம்பறைக் கோட்டை