ஜூன்ரீந்த் | அமெரிக்காவில் கறுப்பின மக்கள் விடுதலை பெற்ற நாள்

ஜூன் 19, அமெரிக்காவில் விடுமுறையாகப் பிரகடனப்படுத்தநாள். ஜூன் மாதத்தின் கடைசிப் பதின்ம நாள் என்பதால் ஜூன்ரீந்த் எனப்படுகிறது. அமெரிக்காவின் கறுப்பின மக்கள் சட்டபூர்வமாக விடுதலை…

Continue Reading ஜூன்ரீந்த் | அமெரிக்காவில் கறுப்பின மக்கள் விடுதலை பெற்ற நாள்

புராதன ஆபிரிக்க மரபணு மீது முழுமையான ஆய்வு

ஜனவரி 23, 2020 கமரூனிலுள்ள ஷும் லாக்கா வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எலும்புக்கூடுகள் பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்கள் பழைமையானவை தற்போதய கமரூன் நாட்டின் மேற்குப்பகுதியில் கற்குகையொன்றில் பல்லாயிரம்…

Continue Reading புராதன ஆபிரிக்க மரபணு மீது முழுமையான ஆய்வு