புராதன ஆபிரிக்க மரபணு மீது முழுமையான ஆய்வு

ஜனவரி 23, 2020 கமரூனிலுள்ள ஷும் லாக்கா வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எலும்புக்கூடுகள் பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்கள் பழைமையானவை தற்போதய…

Continue Reading புராதன ஆபிரிக்க மரபணு மீது முழுமையான ஆய்வு

புதுச்சேரி | 350 வருடங்களுக்குப் பிறகு புத்துயிர் பெறும் அலம்பறைக் கோட்டை

ஜனவரி 14, 2020 புத்துயிர் பெறும் அலம்பறைக் கோட்டை 350 வருடங்களுக்கு முன்னர் தமிழ்நாட்டில் முஸ்லிம்களினதும், பிரஞ்சுக்காரரிரனதும்…

Continue Reading புதுச்சேரி | 350 வருடங்களுக்குப் பிறகு புத்துயிர் பெறும் அலம்பறைக் கோட்டை