ஜூன்ரீந்த் | அமெரிக்காவில் கறுப்பின மக்கள் விடுதலை பெற்ற நாள்

ஜூன் 19, அமெரிக்காவில் விடுமுறையாகப் பிரகடனப்படுத்தநாள். ஜூன் மாதத்தின் கடைசிப் பதின்ம நாள் என்பதால் ஜூன்ரீந்த் எனப்படுகிறது. அமெரிக்காவின் கறுப்பின மக்கள் சட்டபூர்வமாக விடுதலை…

Continue Reading ஜூன்ரீந்த் | அமெரிக்காவில் கறுப்பின மக்கள் விடுதலை பெற்ற நாள்

EPRLF உறுப்பினர் மீதான புலிகளின் தாக்குதல் (1990)

இக்குறிப்பு ராகவன் கணேசுவால் எழுதப்பட்டு பாரிஸ் சுகானால் முகநூலில் பதியப்பட்டது. 1990களின் ஆரம்பத்தில் இந்தியப்படை யாழ்ப்பாணத்தை விட்டு வெளியேறிய போது மயிலிட்டியில் இருந்து நூற்றுக்கு…

Continue Reading EPRLF உறுப்பினர் மீதான புலிகளின் தாக்குதல் (1990)