கீழடி | ஆறாவது கட்ட அகழ்வு – 3,000 வருடங்களுக்கு முன்னரே தொழில்துறை வல்லமை இருந்ததற்கான ஆதாரங்களைக் கொண்டிருக்கிறது
கீழடி - 6 வது கட்ட அகழ்வு நிறைவு

கீழடி | ஆறாவது கட்ட அகழ்வு – 3,000 வருடங்களுக்கு முன்னரே தொழில்துறை வல்லமை இருந்ததற்கான ஆதாரங்களைக் கொண்டிருக்கிறது

தமிழ்நாடு சிவகங்கை மாவட்டத்திலுள்ள கீழடி மற்றும் அயல் கிராமங்களான அகரம், கோந்தை, மணலூர் ஆகியவற்றில் பெப்ரவரி 2020 இல் ஆரம்பித்த அகழ்வுகள் முடிவுக்கு வந்துள்ளன.…

0 Comments

1983 கலவரம் | கறுப்பு ஜூலை

வரலாற்றுப் பதிவு இலங்கையில் இனவழிப்பு முயற்சிகள் என வரையறைப்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்களில் ஒன்றாக 1983 கலவரத்தையும் பார்க்கலாம். சுருக்கம் சம்பவம்: கறுப்பு ஜூலைநோக்கம்: இனவழிப்புகாலம்: 24…

0 Comments