உலகின் முதலாவது கோவிட்-19 தடுப்பு மருந்து ரஷ்யாவில் பாவனைக்கு அனுமதி

  • Post category:WORLD / HEALTH

ஆகஸ்ட் 11,2020: உலகின் முதலாவது கோவிட்-19 தடுப்பு மருத்தின் பாவனை ரஷ்யாவிந் சுகாதார அமைச்சினால் அங்கீகரிக்க்ப்பட்டுள்ளதென அந்நாட்டின்…

Continue Reading உலகின் முதலாவது கோவிட்-19 தடுப்பு மருந்து ரஷ்யாவில் பாவனைக்கு அனுமதி

இன்று முதல் பாவனைக்கு வருகிறது – ஒன்ராறியோ மாகாணத்தின் கோவிட்-19 தொற்றாளரைக் கண்டுபிடிக்கும் Covid Alert app!

  • Post category:HEALTH / CANADA

ஜூலை 31, 2020; கோவிட்-19 தொற்றியவருக்கு அருகில் நீங்கள் போயிருக்கிறீர்களா என்பதை அறிவிக்கும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்ளிகேசன்…

Continue Reading இன்று முதல் பாவனைக்கு வருகிறது – ஒன்ராறியோ மாகாணத்தின் கோவிட்-19 தொற்றாளரைக் கண்டுபிடிக்கும் Covid Alert app!

சீனா, கோவிட்-19 ஆதாரங்களை மறைத்துவிட்டது – வூஹான் மருத்துவர்

  • Post category:HEALTH

உலகின் 95% மான தொற்றுக்கள் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கலாம் - பேரா. ரேற்றம் ஜூலை 28, 2020: கொறோணாவைரஸ் மனிதரிலிருந்து…

Continue Reading சீனா, கோவிட்-19 ஆதாரங்களை மறைத்துவிட்டது – வூஹான் மருத்துவர்