கவிஞர், சூழற் போராளி சுகதகுமாரி காலமானார்

இந்தியாவின் முதல் சூழல் செயற்பாட்டு இயக்கமான Save Silent Valley Movement இன் தீவிர செயற்பாட்டாளரும், கவிஞரும், அபயா அமைப்பின் ஸ்தாபகருமான சுகதகுமாரி, கோவிட்…

0 Comments

கிராமத்துக்கு தண்ணீர் கொண்டுவர 30 வருடங்களாக வாய்க்கால் வெட்டிய ‘பைத்தியம்’

லோங்கி பூயா, இந்தியாவின் பீகார் மாநிலத்திலுள்ள வரண்ட ஒதுக்குப்புறமான கிராமமான கோதில்வாவைச் சேர்ந்த வறியதொரு குடிமகன். இக் கிராமத்தில் வாழும் 750 பேரும் தலித்…

0 Comments
15 மில்லியன் தொன் மைக்கிறோபிளாஸ்டிக் கடலினடியில் – அவுஸ்திரேலிய விஞ்ஞானிகள்
15 மில்லியன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் கடலுக்கடியில்

15 மில்லியன் தொன் மைக்கிறோபிளாஸ்டிக் கடலினடியில் – அவுஸ்திரேலிய விஞ்ஞானிகள்

சூழல் அவுஸ்திரேலிய தேசிய விஞ்ஞானக் கழகத்தின் சமீபத்திய ஆய்வின்படி, சுமார் 15 மில்லியன் தொன் மைக்கிறோபிளாஸ்டிக் கழிவுகள் கடலினடியில் படிந்துபோயுள்ளதாக அறியப்படுகிறது. கட்லில் மிதக்கும்…

0 Comments