சூர்யாவின் ‘சூரரைப் போற்று’ – விமர்சனம்

சூர்யாவின் ‘சூரரைப் போற்று’ – விமர்சனம்
சூர்யாவின் 'சூரரைப் போற்று'

சூரிய ரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 'சூரரைப் போற்று' அமசோன் 'ஒளியாறு' வழியாக (streaming இற்கு நான் வைத்த பெயர்) ஓடத் தொடங்கிவிட்டது. விரும்பியவர் அள்ளிப்…

Continue Reading சூர்யாவின் ‘சூரரைப் போற்று’ – விமர்சனம்