சூடான் | இஸ்லாமிய சட்டங்கள் நீக்கப்படுகின்றன; புரட்சியாளர் கொண்டாட்டம்
Sudanese protesters march during a demonstration in Khartoum, Sudan, Thursday, Aug. 1, 2019. Sudanese pro-democracy activists have posted videos on social media showing thousands of people taking to the streets in the capital, Khartoum. The Sudanese Professionals Association said Thursday that the rallies are demanding justice for the killing of at least six people, including four students, earlier this week during student protests in a central province. (AP Photo)

சூடான் | இஸ்லாமிய சட்டங்கள் நீக்கப்படுகின்றன; புரட்சியாளர் கொண்டாட்டம்

சூடான், ஒமார் அல்-பஷிரின் 30 வருட ஆட்சி ஒழிக்கப்பட்டதோடு பல அரசியல், கலாச்சாரச் சீர்திருத்தங்களும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது. 'காஃப்டா' எனப்படும் பெண் பிறப்புறுப்பு சிதைவு…

0 Comments

India Pink Gangs

https://youtu.be/tkvqs03T0W0 The Gulabi Gang (from Hindi gulabi, "pink") is a vigilante group. The group first appeared in Banda district, Uttar…

0 Comments