ஒரு பொம்மையின் வீடு
ஒரு பொம்மையின் வீடு

ஒரு பொம்மையின் வீடு

பாலேந்திராவின் மேடைப் பக்கம் -1 நாடகர் பாலேந்திராலண்டன் அவைக்காற்றுக் கலைக்கழகம் நாடகர் பாலேந்திரா ஈழத்தமிழ் மேடை நாடகங்களில்…

Continue Reading ஒரு பொம்மையின் வீடு

ஈழத்து இளம் ஓவியர் பிருந்தாஜினியின் ஓவியங்கள் கொல்கத்தா காட்சியகத்தில்!

பெப்ரவரி 12, 2020 பிருந்தாஜினி பிரபாகரன் பிருந்தாஜினி பிரபாகரன் வளர்ந்துவரும் ஈழத்து ஒவியக் கலைஞர். ஓவியக் கலையில்…

Continue Reading ஈழத்து இளம் ஓவியர் பிருந்தாஜினியின் ஓவியங்கள் கொல்கத்தா காட்சியகத்தில்!

வரலாற்றுக்கு குற்ற உணர்வென்று ஏதுமில்லை!

யார் வெல்லக்கூடாதென அஞ்சினீர்களோஅவர்கள்தான் எப்போதும் வெல்கிறார்கள்அவருக்குப் பதில் வேறொருவர் வென்றிருந்தால்நீதி கிட்டியிருக்குமா என்று கேட்காதீர்கள்அது ஒரு எளிய…

Continue Reading வரலாற்றுக்கு குற்ற உணர்வென்று ஏதுமில்லை!